NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA SPRZEDAŻY PRZEZ SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCEGO POD ADRESEM superbalon.pl.

                                                                                                                                                                                                                                           

 1. Sklep internetowy pod adresem superbalon.pl, zwany dalej Sklepem, jest prowadzony przez "Marcel Walicki Firma Handlowo-Usługowa 'DEKOR'" z siedzibą przy ul. Drzymały 1 A, 59-300 Lubin, zarejestrowaną pod numerem NIP: 6922500091 oraz REGON: .

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Wszystkie produkty oferowane przez Sklep są nowe i pozbawione wad.

 1. Wszystkie ceny widniejące przy produktach są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 1. Na każdy produkt wystawiamy fakturę VAT.

 1. Formy wysyłki oferowane przez Sklep to:

- Kurierem przy przedpłacie,

- Odbiór osobisty w siedzibie Sklepu przy ul. Drzymały 1 A, 59-300 Lubin przy płatności gotówką.

 1. Dostawa odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Zawsze istnieje również możliwość odbioru osobistego w siedzibie sklepu przy ul. Drzymały 1 A w Lubinie. W przypadku odbioru osobistego nie są naliczane żadne dodatkowe opłaty. 1. W PRZYPADKU ODBIORU OSOBISTEGO ZAWSZE PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE POTWIERZENIE TELEFONICZNE I USTALENIE TERMINU. 1. Koszty transportu wynoszą odpowiednio:25 zł - PRZESYŁKA PRZY WPŁACIE NA KONTO

0 zł -ODBIÓR OSOBISTY

                                                                                                                                                                                                                                                       

 1. Jeżeli produkt jest dostępny w magazynie Sklepu to wysyłka następuje od 2 do 7 dni roboczych po zaksięgoawniu na rachunku bankowym sprzedawcy (61 2490 0005 0000 4530 6785 0775wpłaty w przypadku płatności przelewem od 2 do 7 dni roboczych od daty zakupu w przypadku, kiedu zapłata następuje za pobraniem. Jeżeli produkt nie jest obecny w magazynie to czas realizacji wysyłki może się wydłużyć do 30 dni.

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy w formie pisemnego oświadcznia wysłanego na adres siedziby Sklepu ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3.

 1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o z mianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niezgodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust.1 nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiania narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stsownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

13. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o z mianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

                                                                                                                                                                                                                                        

14. Sprzedawca odpowiada za niezgodnośc towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Roszczenia kupującego określone w art. 8 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o z mianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) przedawniają się upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust.1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienie od umowy.

Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymainy oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.

Upły powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.                                                                                             

15. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w dziale POMOC.                                                                                                                                                                                                       

16. Składając zamówienie kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.                                                                   

17. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu przy podaniu przyczyny oraz poinformowaniu o każdej zmianie regulaminu klientów sklepu poprzez stosowną informację na stronie superbalon.pl